piątek, 21 czerwiec 2019 09:25

Zasady nauczania języka obcego w szkole ponadpodstawowej

Napisane przez Jacek Miklasiński

Czy uczeń po ukończeniu szkoły podstawowej  musi kontynuować nauczanie obu języków na podbudowie wcześniejszego etapu? Czy jeżeli szkoła ma w ofercie nauczanie innych języków od poziomu zero to uczeń może wybrać taki język, czy tylko kontynuację? Czy nauczany język w szkole podstawowej jako pierwszy musi być również kontynuowany jako pierwszy? Jak potraktować deklarację - wybór ucznia-rodzica do chęci nauczania innego języka jako wiodącego niż był nauczany w szkole podstawowej? Np. wybór angielskiego, który był nauczany w mniejszym zakresie jako drugi język. Podobnie przy braku możliwości utworzenia grupy, czy jest możliwe zaproponowanie uczniowi naukę pierwszego języka na podbudowie języka drugiego ze szkoły podstawowej? W jakich przypadkach uczeń może uczyć się języka od poziomu ,,IV.0"?

 

Odpowiedź

Podstawową zasadą przyjętą w nowej podstawie programowej dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego w zakresie nauczania języków obcych jest kontynuacja nauczania pierwszego języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467).

Uzasadnienie

Zgodnie z przywołanym przepisem każdy uczeń liceum ogólnokształcącego oraz technikum obowiązkowo uczy się dwóch języków obcych nowożytnych. Dodatkowo przewidziano również możliwość nauczania języka obcego nowożytnego (pierwszego albo drugiego) w zwiększonej liczbie godzin w oddziałach lub szkołach dwujęzycznych. Ze względu na powyższe, stworzonych zostało kilka wariantów podstawy programowej kształcenia ogólnego odpowiadających sytuacjom wynikającym z rozpoczynania lub kontynuacji nauki danego języka obcego nowożytnego w I klasie szkoły ponadpodstawowej, z zastrzeżeniem że zasadą powinno stać się zapewnienie uczniowi możliwości kontynuacji nauki tego samego języka obcego nowożytnego jako pierwszego na wszystkich etapach edukacyjnych, tj. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (czyli przez 12 albo 13 lat).

Poszczególne warianty podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego i technikum oznaczone zostały symbolem, na który składają się:

  • oznaczenie etapu edukacyjnego (cyfra rzymska - III);
  • oznaczenie języka nauczanego jako pierwszy albo drugi (cyfra arabska - 1. albo 2.) lub
  • oznaczenie poziomu nauczania (0 - dla rozpoczynających naukę, P - dla osób kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej, realizujących kształcenie w zakresie podstawowym, R - dla osób kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej, realizujących kształcenie w zakresie rozszerzonym, DJ - dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych).

Aktualnie obowiązują następujące warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego w liceum ogólnokształcącym i technikum:

Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy:

  • III.1.P - kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej - kształcenie w zakresie podstawowym,
  • III.1.R - kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej - kształcenie w zakresie rozszerzonym,

Język obcy nowożytny nauczany jako drugi:

  • III.2.0. - 2. język obcy nowożytny od początku w klasie I liceum ogólnokształcącego lub technikum,
  • III.2. - kontynuacja 2. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej,

Język obcy nowożytny nauczany jako drugi:

  • III.DJ - kontynuacja 1. albo 2. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej albo od początku w klasie I liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, technikum dwujęzycznego lub w oddziale dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym lub technikum albo kontynuacja z klasy wstępnej.

Powyższy wykaz zawiera wszystkie dopuszczalne warianty realizacji nauczania języków obcych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Jak z tego wynika, język obcy nauczany jako pierwszy w szkole podstawowej jest kontynuowany jako pierwszy w czteroletnim liceum. Jego nauka może być realizowana w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

Nauczanie języka obcego na poziomie IV.0 - dla początkujących, dotyczy absolwentów gimnazjum rozpoczynających naukę w trzyletnim liceum.

Zapamiętaj!

Zasadą jest zapewnienie uczniowi możliwości kontynuacji nauki tego samego języka obcego nowożytnego jako pierwszego na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467) - załącznik nr 1

 

Jacek Miklasiński
Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

 

Czytany 1747 razy Ostatnio zmieniany piątek, 21 czerwiec 2019 09:31

Skomentuj

Free Joomla! template by L.THEME