czwartek, 05 wrzesień 2019 12:39

Opis i analiza wymagań z okresu stażu na wyższy stopień awansu – jak je zredagować

Napisane przez Agnieszka Kosiarz

Dyrektor przedszkola będzie ubiegał się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. W jaki sposób zredagować opis i analizę wymagań na ten stopień?

Wymagania na awans na stopień dyplomowanego dla dyrektora

Nauczyciel ubiegający się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego powinien spełniać następujące wymagania:

 • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
 • poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
 • realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:
  1. opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  2. wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
  3. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
  4. opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Brak wzór opisu

W związku z różnorodnością zajęć wykonywanych przez nauczycieli, podejmowanych innych zadań i działań, specyfiką danej placówki, zajmowanym stanowiskiem, wykonywaniem dodatkowych funkcji nie jest możliwe opracowanie przykładowego opisu. Opis powinien bowiem odnosić się do konkretnego nauczyciela danej placówki. Opis i analiza realizacji wymagań określonych w rozporządzeniu (na stopień nauczyciela dyplomowanego) powinien zawierać wstęp i rozwinięcie odnoszące się do każdego z ww. wymagań (w formie opisowej) wraz ze wskazaniem efektów.

Przykładowe rozwiązania

Przykładowo opis i analiza efektów uzyskanych w wyniku organizacji pracy przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej powinien uwzględniać m.in. wykorzystanie komputera w codziennej pracy (określone strony internetowe poszerzające wiedzę, podnoszące jakość pracy, doskonalące warsztat pracy), korzystanie z określonych programów komputerowych i w jakim celu, tworzenie stron internetowych, wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy z uczniem/dzieckiem, zagrożenia płynące z korzystania z Internetu) oraz efekty tych działań np. :

 • wzbogacenie warsztatu pracy,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności,
 • koordynowanie pracy placówki,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym,
 • komunikacja z rodzicami,
 • poszerzanie wiedzy uczniów/dzieci oraz wpływ na ich rozwój.

 

Polecamy: e-Lerneo.pl - platforma certyfikowanych szkoleń internetowych

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) - § 8 ust. 3.

 

Agnieszka Kosiarz
Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania
Ekspert Portalu Oświatowego

Czytany 2618 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 wrzesień 2019 12:45

Skomentuj

Free Joomla! template by L.THEME