Liczba mnoga – rzeczowniki

Liczba mnoga w języku angielskim (rzeczowniki)

Użycie liczby mnogiej w angielskim

W angielskim używamy liczby mnogiej, gdy mówimy o więcej niż jednej osobie, rzeczy czy zwierzęciu. Czyli, jak masz więcej niż jedno, to używasz liczby mnogiej – brzmi logicznie!

Rzeczowniki regularne w liczbie mnogiej

Wielu rzeczowników w języku angielskim to rzeczowniki regularne, co oznacza, że ​​są one łatwe do odmiany w liczbie mnogiej. Zazwyczaj wystarczy dodać „-s” na końcu rzeczownika w liczbie mnogiej. Oto zasady dla różnych przypadków:

 1. Rzeczowniki jednosylabowe
 1. Jeśli rzeczownik kończy się na spółgłoskę + „y”, zamieniamy „y” na „ies”.
  • Singular: city (miasto) -> Plural: cities (miasta)
 1. Jeśli rzeczownik kończy się na samogłoskę + „y”, po prostu dodajemy „s”.
  • Singular: day (dzień) -> Plural: days (dni)
 1. Jeśli rzeczownik kończy się na inne spółgłoski, po prostu dodajemy „s”.
  • Singular: book (książka) -> Plural: books (książki)
  • Singular: dog (pies) -> Plural: dogs (psy)
 1. Rzeczowniki wielosylabowe
 1. Jeśli rzeczownik kończy się na samogłoskę + „o”, „x”, „s”, „sh”, „ch”, to dodajemy „es”.
  • Singular: potato (ziemniak) -> Plural: potatoes (ziemniaki)
  • Singular: box (pudełko) -> Plural: boxes (pudełka)
  • Singular: class (klasa) -> Plural: classes (klasy)
 1. Jeśli rzeczownik kończy się na spółgłoskę + „o”, „x”, „s”, „sh”, „ch”, to też dodajemy „es”.
  • Singular: tomato (pomidor) -> Plural: tomatoes (pomidory)
  • Singular: box (pudełko) -> Plural: boxes (pudełka)
  • Singular: glass (szklanka) -> Plural: glasses (szklanki)
 1. Jeśli rzeczownik kończy się na „f” lub „fe”, zamieniamy je na „ves”.
  • Singular: leaf (liść) -> Plural: leaves (liście)
  • Singular: knife (nóż) -> Plural: knives (noże)
 1. Jeśli rzeczownik kończy się na „y” po spółgłosce, zamieniamy „y” na „ies”.
  • Singular: party (impreza) -> Plural: parties (imprezy)
  • Singular: baby (dziecko) -> Plural: babies (dzieci)

Rzeczowniki nieregularne w liczbie mnogiej

W odróżnieniu od rzeczowników regularnych, rzeczowniki nieregularne w liczbie mnogiej nie podlegają jednolitej zasadzie dodawania „-s” czy „-es”. Każdy z nich ma swoje własne, niepowtarzalne zasady odmiany. Oto kilka przykładów:

 1. Singular: man (mężczyzna) -> Plural: men (mężczyźni)
 2. Singular: woman (kobieta) -> Plural: women (kobiety)
 3. Singular: child (dziecko) -> Plural: children (dzieci)
 4. Singular: foot (stopa) -> Plural: feet (stopy)
 5. Singular: tooth (ząb) -> Plural: teeth (zęby)
 6. Singular: mouse (mysz) -> Plural: mice (myszy)
 7. Singular: ox (wół) -> Plural: oxen (woły)
 8. Singular: goose (gęś) -> Plural: geese (gęsi)
 9. Singular: die (kość do gry) -> Plural: dice (kości do gry)

Zauważ, że zmiana liczby mnogiej w rzeczownikach nieregularnych nie jest zawsze taka prosta jak dodanie „-s” czy „-es”. Czasem wymaga od nas zamiany samogłoski lub spółgłoski, czasem też występują całkowicie inne formy!

Uwaga! Uwaga!

Najlepszym sposobem na ogarnięcie rzeczowników nieregularnych w liczbie mnogiej to po prostu uczenie się ich na pamięć. To może zająć trochę czasu, ale w końcu będziesz wiedział, jak odmieniać te specjalne przypadki. Po prostu bądź cierpliwy i regularnie ćwicz!

Rzeczowniki nieregularne w praktyce

Niech ci kilka przykładów w zdaniach pomoże ogarnąć to lepiej:

 • There are many men in the room. (W pokoju jest wielu mężczyzn.)
 • Women love flowers. (Kobiety kochają kwiaty.)
 • The children are playing in the park. (Dzieci bawią się w parku.)
 • My feet hurt after the long walk. (Moje stopy bolą po długim spacerze.)
 • He lost two teeth this month. (On stracił dwa zęby w tym miesiącu.)
 • The mice are hiding in the corner. (Myszy ukrywają się w rogu.)
 • The oxen are pulling the plow. (Woły ciągną pług.)
 • The geese are flying south for the winter. (Gęsi lecą na południe na zimę.)
 • Roll the dice and let’s play the game! (Rzuć kościami i zagrajmy w grę!)

Tak to jest z rzeczownikami nieregularnymi w liczbie mnogiej! Z czasem będziesz miał to w małym palcu, więc keep going i ćwicz jak najwięcej. Opanujesz te specjalne przypadki i będziesz gotowy ogarniać angielski na wyższym poziomie!

Czasami… bez zmiany!

Istnieją pewne rzeczowniki, które w liczbie mnogiej nie zmieniają swojej formy i pozostają takie same jak w liczbie pojedynczej. Nie dodajemy „s” ani „es” na końcu, po prostu używamy tego samego słowa zarówno dla jednej rzeczy, jak i dla wielu. To może być dość zaskakujące, ale są to rzeczowniki, które odmieniają się w inny, specyficzny sposób.

Oto kilka przykładów rzeczowników, które nie zmieniają się w liczbie mnogiej:

Singular (Liczba pojedyncza) Plural (Liczba mnoga)
sheep (owca) sheep (owce)
deer (jeleń) deer (jelenie)
fish (ryba) fish (ryby)
series (seria) series (serie)
species (gatunek) species (gatunki)
aircraft (samolot) aircraft (samoloty)
moose (łoś) moose (łosie)
salmon (łosoś) salmon (łososie)
offspring (potomek) offspring (potomstwo)
shrimp (krewetka) shrimp (krewetki)

Ogólnie rzecz biorąc…

Tak to w skrócie wygląda z liczbą mnogą w angielskim! Liczba mnoga pozwala nam mówić o więcej niż jednej rzeczy, no i dzięki temu potrafimy ogarnąć angielski świat na szerszą skalę! Więc no worries, praktykuj, i baw się dobrze z angielskim w liczbie mnogiej!