Too i either

multiracial couple giving high give standing near pile of boxes

„Too” – oznacza „też” lub „zbyt” w języku polskim. Ale teraz skupmy się na jego znaczeniu „też”.

  • Używamy „too”, kiedy chcemy wyrazić, że coś też dotyczy innej osoby lub rzeczy. Przykład: Jeśli twój kolega mówi „I like pizza” (Lubię pizzę), a ty również ją lubisz, odpowiadasz „I like pizza, too” (Ja też lubię pizzę).

„Either” – oznacza „też” w kontekście zdania przeczącego.

  • Używamy „either” w sytuacji, kiedy chcemy wyrazić zgodę z negatywnym zdaniem. Przykład: Jeśli twój kolega mówi „I don’t like broccoli” (Nie lubię brokułów), a ty również ich nie lubisz, odpowiadasz „I don’t like broccoli either” (Ja też nie lubię brokułów).

Podsumowując:

  1. „Too” używamy z twierdzącym zdaniem: „I like ice-cream.”„I like it too.”
  2. „Either” używamy z negatywnymi zdaniem: „I don’t watch TV.”„I don’t watch it either.”