Few, a few, little, a little

green apple lot

„Little”, „a little”, „few” i „a few” to wyrażenia, które mówią o małej ilości czegoś. Podobnie jak w przypadku „much” i „many”, wybór między nimi zależy od tego, czy mamy do czynienia z rzeczownikami policzalnymi czy niepoliczalnymi.

1. „Little” i „a little” – te dwa wyrażenia odnoszą się do rzeczowników niepoliczalnych:

 • Little: mówi o bardzo małej ilości czegoś, często z naciskiem, że to za mało. Ma też trochę negatywny wydźwięk.
  • Przykład: There’s little hope for success. (Jest mała nadzieja na sukces.) To sugeruje, że prawie nie ma nadziei.
 • A little: mówi o małej ilości, ale jednak wystarczającej. Jest bardziej neutralne.
  • Przykład: I have a little water. Would you like some tea? (Mam trochę wody. Chciałbyś herbaty?) Mamy mało wody, ale wystarczy na herbatę.

2. „Few” i „a few – te dwa wyrażenia odnoszą się do rzeczowników policzalnych:

 • Few: mówi o bardzo małej liczbie czegoś i, podobnie jak „little”, ma nieco negatywny wydźwięk.
  • Przykład: He has few friends. (On ma niewielu przyjaciół.) To sugeruje, że prawie nie ma przyjaciół.
 • A few: mówi o małej liczbie, ale jednak wystarczającej. Jest bardziej neutralne.
  • Przykład: I have a few apples. Would you like one? (Mam kilka jabłek. Chciałbyś jedno?) Mamy kilka jabłek, wystarczy by podzielić się z kimś.

Podsumowując:

 • Little: bardzo mała ilość (niepoliczalne), zwykle z negatywnym wydźwiękiem.
 • A little: mała, ale wystarczająca ilość (niepoliczalne).
 • Few: bardzo mała liczba (policzalne), zwykle z negatywnym wydźwiękiem.
 • A few: mała, ale wystarczająca liczba (policzalne).