Past Continuous

silhouette of man holding guitar on plant fields at daytime

Czas Past Continuous (czas przeszły ciągły) opisuje czynności, które trwały przez pewien okres w przeszłości. Często mówi o tym, co działo się w pewnym konkretnym momencie w przeszłości.

Kiedy używamy Past Continuous?

 1. Kiedy opisujemy czynność, która trwała przez pewien okres w przeszłości: Byłem zmęczony, ponieważ cały dzień pracowałem.
 2. Kiedy mówimy o dwóch czynnościach, które działy się jednocześnie w przeszłości: Gdy czytałem książkę, ona oglądała telewizję.
 3. W połączeniu z czasem prostym w przeszłości (Past Simple), aby pokazać, że jedna czynność przerywała drugą: Gdy czytałem książkę, zadzwonił telefon.

Jak konstruujemy zdania w Past Continuous?

 1. Twierdzenie:
  • Konstrukcja: podmiot + „was/were” + czasownik z końcówką -ing
  • Przykład: I was reading a book. (Czytałem książkę.)
 2. Pytania:
  • Konstrukcja: was/were + podmiot + czasownik z końcówką -ing
  • Przykład: Were you reading a book? (Czytałeś książkę?)
 3. Przeczenia:
  • Konstrukcja: podmiot + „was/were” + „not” + czasownik z końcówką -ing
  • Przykład: I was not (wasn’t) reading a book. (Nie czytałem książki.)

Charakterystyczne zwroty dla Past Continuous: Często używane są wyrażenia określające czas, takie jak:

 • while (podczas gdy)
 • as (gdy, kiedy)
 • when (gdy, kiedy) – choć tu uwaga, bo „when” często łączymy z czasem prostym w przeszłości.

Przykład z „while”: While I was studying, my sister was playing the guitar. (Gdy uczyłem się, moja siostra grała na gitarze.)