Past Simple vs Past Continuous – porównanie

two deer clash antlers

Czasy Past Simple i Past Continuous w języku angielskim odnoszą się do przeszłości, ale mają różne zastosowania i konstrukcje. Oto porównanie tych dwóch czasów:

1. Past Simple (Czas przeszły prosty):

 • Konstrukcja: podmiot + czasownik w II formie (dla regularnych czasowników dodajemy „-ed” na końcu; dla nieregularnych używamy ich formy przeszłej).
 • Zastosowanie:
  • Wydarzenia, które miały miejsce w określonym momencie w przeszłości i zostały zakończone, np. „I visited Paris last summer.” (Odwiedziłem Paryż zeszłego lata.)
  • Kiedy mówimy o serii wydarzeń, które miały miejsce po sobie, np. „I woke up, brushed my teeth, and had breakfast.” (Obudziłem się, umyłem zęby i zjadłem śniadanie.)
  • Dla ogólnych faktów lub zwyczajów z przeszłości, np. „He always watched TV in the evenings.” (On zawsze oglądał telewizję wieczorami.)

2. Past Continuous (Czas przeszły ciągły):

 • Konstrukcja: podmiot + „was/were” + czasownik + „-ing”.
 • Zastosowanie:
  • Opisanie czynności trwającej w konkretnym momencie w przeszłości, np. „At 7 pm, I was watching TV.” (O godzinie 19:00 oglądałem telewizję.)
  • Dwie lub więcej czynności, które działy się jednocześnie w przeszłości, np. „While she was reading a book, her brother was playing guitar.” (Podczas gdy ona czytała książkę, jej brat grał na gitarze.)
  • Aby podkreślić określone zachowanie, które trwało przez pewien czas w przeszłości, ale niekoniecznie jest kontynuowane w teraźniejszości, np. „He was always complaining about his job.” (On zawsze narzekał na swoją pracę.)

Przykład porównawczy:

 • Past Simple: „I saw a movie yesterday.” (Wczoraj obejrzałem film.)
 • Past Continuous: „I was watching a movie when you called.” (Oglądałem film, kiedy zadzwoniłeś.)