Past Simple

old ruins of columns of medieval temple

Past Simple (Czas przeszły prosty):

 1. Kiedy go używamy?

  • Opisywanie zakończonych działań, które miały miejsce w przeszłości i nie mają bezpośredniego związku z teraźniejszością.
  • Opisywanie wydarzeń, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości.
 2. Jak się go tworzy?

  Twierdzenia:

  • Dla czasowników regularnych dodajemy końcówkę „-ed”: „worked”, „played”, „watched”.

  • Dla czasowników nieregularnych używamy drugiej formy czasownika: „went” (go), „saw” (see), „drank” (drink).

   Przykład: „I worked yesterday.” (Pracowałem wczoraj.) „She saw a movie.” (Ona obejrzała film.)

  Przeczenia:

  • Używamy „did not” (lub skrócone „didn’t”) przed główną formą czasownika.

   Przykład: „I didn’t work yesterday.” (Nie pracowałem wczoraj.)

  Pytania:

  • Rozpoczynamy od „did”, a potem podmiot + główna forma czasownika.

   Przykład: „Did you work yesterday?” (Czy pracowałeś wczoraj?)

 3. Czasowniki regularne vs. nieregularne:

  • Regularne: Kończą się na „-ed” w Past Simple.
  • Nieregularne: Mają unikatową formę w Past Simple i trzeba je nauczyć na pamięć (np. „go” staje się „went”).
 4. Charakterystyczne wyrażenia dla Past Simple:

  • yesterday (wczoraj)
  • last week/month/year (w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku)
  • in 1995 (w 1995 roku)
  • two days/weeks/years ago (dwa dni/tygodnie/lata temu)
  • when (kiedy, używane w zdaniach złożonych opisujących przeszłe sytuacje)

Nieco inaczej wygląda kwestia użycia czasownika „być” (ang. „to be”) w czasie Past Simple.

Past Simple czasownika „be”:

 1. Formy czasownika „be” w Past Simple:

  • I, he, she, it → was
  • you, we, they → were
 2. Twierdzenia:

  • „I/he/she/it was tired.” (Ja/on/ona/ono były/była zmęczony.)
  • „You/we/they were tired.” (Ty/my/wy byliście/byłyśmy/byli zmęczeni.)
 3. Przeczenia:

  • Używamy „was not” (lub skrócone „wasn’t”) dla „I”, „he”, „she”, „it”.

  • Używamy „were not” (lub skrócone „weren’t”) dla „you”, „we”, „they”.

   Przykład: „I/he/she/it wasn’t tired.” (Ja/on/ona/ono nie był/nie była zmęczony.) „You/we/they weren’t tired.” (Ty/my/wy nie byliście/nie byłyśmy/nie byli zmęczeni.)

 4. Pytania:

  • Inwersja (zmiana kolejności) podmiotu z „was” lub „were”.

   Przykład: „Was I/he/she/it tired?” (Czy ja/on/ona/ono był/była zmęczony?) „Were you/we/they tired?” (Czy ty/my/wy byliście/byłyśmy/byli zmęczeni?)

Czasownik „być” w Past Simple jest nieodłącznym elementem nauki tego czasu, ponieważ jego forma jest nieregularna i różni się w zależności od podmiotu. Ważne jest, aby dobrze zapamiętać różnice między „was” a „were” oraz umieć poprawnie tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające w tym czasie.


Wróćmy jeszcze do czasowników nieregularnych. Oto próba przedstawienia 100 najczęściej używanych czasowników nieregularnych:

+———-+———-+——————————–+
| I forma | II forma | Tłumaczenie (język polski) |
+———-+———-+——————————–+
| be | was/were | być |
| become | became | stawać się |
| begin | began | zaczynać |
| bite | bit | gryźć |
| blow | blew | dmuchać |
| break | broke | łamać |
| bring | brought | przynosić |
| build | built | budować |
| buy | bought | kupować |
| catch | caught | łapać |
| choose | chose | wybierać |
| come | came | przychodzić |
| cost | cost | kosztować |
| cut | cut | ciąć |
| do | did | robić |
| draw | drew | rysować |
| drink | drank | pić |
| drive | drove | prowadzić (samochód) |
| eat | ate | jeść |
| fall | fell | upadać |
| feel | felt | czuć |
| fight | fought | walczyć |
| find | found | znajdować |
| fly | flew | latać |
| forget | forgot | zapominać |
| get | got | dostawać |
| give | gave | dawać |
| go | went | iść |
| grow | grew | rosnąć |
| have | had | mieć |
| hear | heard | słyszeć |
| hide | hid | ukrywać się |
| hit | hit | uderzać |
| hold | held | trzymać |
| hurt | hurt | ranić |
| keep | kept | trzymać, zachowywać |
| know | knew | wiedzieć |
| leave | left | opuszczać |
| lend | lent | pożyczać |
| let | let | pozwalać |
| lie | lay | leżeć |
| lose | lost | tracić |
| make | made | robić, tworzyć |
| meet | met | spotykać |
| pay | paid | płacić |
| put | put | kłaść |
| read | read | czytać |
| ride | rode | jeździć (np. na rowerze) |
| ring | rang | dzwonić |
| run | ran | biec |
| say | said | mówić |
| see | saw | widzieć |
| sell | sold | sprzedawać |
| send | sent | wysyłać |
| show | showed | pokazywać |
| sing | sang | śpiewać |
| sit | sat | siedzieć |
| sleep | slept | spać |
| speak | spoke | mówić, rozmawiać |
| spend | spent | spędzać, wydawać (pieniądze) |
| stand | stood | stać |
| swim | swam | pływać |
| take | took | brać |
| teach | taught | uczyć |
| tell | told | mówić, opowiadać |
| think | thought | myśleć |
| throw | threw | rzucać |
| understand | understood | rozumieć |
| wear | wore | nosić (ubranie) |
| win | won | wygrywać |
| write | wrote | pisać |
+———-+———-+——————————–+

Pamiętaj, że niektóre czasowniki mogą mieć dodatkowe znaczenia, a powyższa lista przedstawia tylko podstawowe tłumaczenie każdego czasownika.