Something, anyone, nowhere – zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone w angielskim to takie słówka, które wskazują na osoby, rzeczy czy miejsca, ale nie mówią dokładnie, o kogo, co czy gdzie chodzi. Są to przede wszystkim: „someone”, „anyone”, „no one” (ludzie) oraz „something”, „anything”, „nothing” (rzeczy).

 1. Someone/something – oznaczają kogoś/coś, ale nie wiemy dokładnie kogo/co.
  • Przykład: I saw someone in the park. (Widziałem kogoś w parku.) Nie wiemy kogo, ale ktoś tam był.
  • Przykład: I need something to eat. (Potrzebuję coś do jedzenia.) Nie wiemy co dokładnie, ale coś na pewno.
 2. Anyone/anything – używamy, gdy nie mamy na myśli konkretnej osoby/rzeczy, albo gdy pytamy o możliwość, żeby ktoś/coś spełnił pewne kryteria.
  • Przykład (pytanie): Is anyone here? (Jest tu ktoś?) Nie mamy na myśli konkretnej osoby.
  • Przykład (stwierdzenie): I don’t have anything to wear. (Nie mam co na siebie włożyć.) Nie mamy nic konkretnego w szafie.
 3. No one/nothing – oznaczają nikogo/nic.
  • Przykład: No one called me today. (Nikt do mnie dzisiaj nie dzwonił.) Żadna osoba.
  • Przykład: There’s nothing in the fridge. (W lodówce nic nie ma.) Żadnej rzeczy.

Są też inne zaimki nieokreślone, takie jak „everybody”, „everything” itp., ale skupmy się teraz na tych podstawowych.

Podsumowując:

 • Someone/something – mówimy, że ktoś/coś jest, ale nie wiemy dokładnie kto/co.
 • Anyone/anything – mówimy o niekonkretnej osobie/rzeczy lub pytamy o możliwość.
 • No one/nothing – mówimy, że nikogo/nic nie ma.

Zaimki nieokreślone odnoszące się do miejsc to kolejna ważna kategoria. Spójrzmy na nie:

 1. Somewhere – gdzieś, ale nie wiemy dokładnie gdzie.
  • Przykład: Let’s go somewhere quiet. (Chodźmy gdzieś, gdzie jest cicho.) Nie mówimy dokładnie, gdzie chcemy iść, ale szukamy cichego miejsca.
 2. Anywhere – gdziekolwiek; używane, gdy nie mamy na myśli konkretnego miejsca lub gdy pytamy o możliwość.
  • Przykład (pytanie): Have you seen my keys anywhere? (Widziałeś gdziekolwiek moje klucze?) Pytamy, czy klucze są gdziekolwiek w okolicy.
  • Przykład (stwierdzenie): I would go anywhere with you. (Poszłabym z tobą wszędzie.) Nie mamy na myśli konkretnego miejsca – chodzi o to, że pójdziemy wszędzie.
 3. Nowhere – nigdzie.
  • Przykład: I have nowhere to go. (Nie mam gdzie iść.) Nie ma miejsca, do którego mógłbym się udać.

Pamiętaj też o kontekście:

 • W twierdzeniach pozytywnych częściej używamy „somewhere”, np. I want to travel somewhere warm.
 • W twierdzeniach negatywnych oraz w pytaniach częściej sięgamy po „anywhere”, np. I don’t want to go anywhere today. lub Is there a cafe anywhere near?
 • „Nowhere” jest używane w kontekście braku miejsc, gdzie coś mogłoby się znaleźć lub dziać.